Perma-Guard

Amorficzna ziemia okrzemkowa

Poznaj wyjątkowe pochodzenie oraz właściwosci okrzemek

Przejdź do sklepu

Dlaczego nazwa Fossil Shell Flour®

Nazwę tę nadaliśmy, aby odróżnić nasze produkty od wszystkich innych produktów ziemi okrzemkowej obecnych na rynku. Amorficzna ziemia okrzemkowa pochodząca z naszych kopalni jest mielona do konsystencji mączki. Stąd nazwa Fossil Shell Flour®, czyli mączka z kopalnych pancerzyków okrzemek. Żadna z ziem okrzemkowych nie jest taka sama. Nasza ziemia okrzemkowa pochodzi ze złóż skamieniałych pancerzyków okrzemek – Melosira Preicelanica, które żyły w środowisku bardzo czystej słodkiej wody.

 

Dlaczego ten rodzaj okrzemki jest tak specyficzny?

Jej pancerzyk jest zbudowany z krzemionki amorficznej. Kształt i twardość pancerzyka ma wpływ na jakość Fossil Shell Flour®. Twardość pancerzyka zapobiega jego rozpuszczaniu w cieczach. Dziurki na ścianach pancerzyka umożliwiają absorpcję wilgoci. Stąd zastosowanie mączki jako czynnika zapobiegającego zbrylaniu.

 

Jaka jest różnica między ziemią okrzemkową pochodzącą ze słodkowodnych złóż a tą pochodzącą ze złóż słonowodnych?

Słodkowodne złoża takie jak nasze mają stabilną zawartość okrzemek. Skamieniałe pancerzyki zachowują własny oryginalny rurkowy kształt. Ten kształt i wytrzymałość skamieniałych pancerzyków ma krytyczne znaczenie dla efektywności działania Fossil Shell Flour®.

Nasze złoże zawiera 89%-95% amorficznej krzemionki SiO2. Złoże to odznacza się wysoką czystością i zawiera stabilne ilości innych składników, które jednocześnie osadzały się z okrzemkami. Złoże słodkowodne jest związane z odpływem wody z otaczającego środowiska. Słodkowodne złoża w górach, takie jak nasze, utworzyły się w wyniku rozpuszczania bardzo czystego śniegu. Rozpuszczony śnieg był źródłem wody, w której żyły później okrzemki. Słonowodne złoża zawierają natomiast mieszaninę różnych typów okrzemek o różnym kształcie a ich skamieniałe pancerzyki są kruche i łatwo pękają. Z tego względu nie są przydatne do naszych celów. Skład osadów złóż słonowodnych jest mniej przewidywalny niż w złożach słodkowodnych.

 

Jaka jest różnica pomiędzy amorficzną a krystaliczną krzemionką?

Amorficzna krzemionka SiOwystępująca w stanie naturalnym jest rzadką odmianą mineralną potrzebną na tej planecie każdemu ssakowi do życia. Krzemionka przechodzi w stan krystaliczny w warunkach wyższych temperatur przy aktywności wulkanicznej, albo w wyniku przemysłowej działalności człowieka.

Ziemia okrzemkowa zawierająca krystaliczną krzemionkę jest używana w systemach filtracji, np. w basenach kąpielowych. Drobnokrystaliczna krzemionka jest bardzo niebezpieczna, kiedy jest wdychana lub gdy dostanie się do układu trawiennego, gdyż nie jest biodegradowalna.

 

Ziemia Okrzemkowa Fossil Shell Flour:

 

 • pochodzi w ze złoża słodkowodnego o wysokiej czystości
 • spełnia wymagania Food Chemical Codex i może być stosowana w przemyśle spożywczym
 • niepalna, nietoksyczna
 • zawiera mniej niż 1% krzemu krystalicznego – najmniej ze wszystkich znanych nam złóż
 • nr CAS 61790-53-2
 • nr WE 612-383-7 100

Amorficzna krzemionka FSF została uznana
 jako bezpieczna dla zdrowia przez Codex Alimentarius. Codex Alimentarius, czyli Kodeks Żywnościowy (dosłowne tłumaczenie z języka łacińskiego – kod żywienia) oznacza szereg zarówno ogólnych jak i szczegółowych standardów zapewniania bezpieczeństwa żywności. Jego celem jest ochrona zdrowia konsumenta oraz gwarancja stosowania uczciwej praktyki w branży żywnościowej. Żywność wprowadzana na rynek lokalny, czy też wysyłana na eksport musi być bezpieczna i dobrej jakości. Wiecej po polsku

Amorficzna Ziemia Okrzemkowa FSF jest dopuszczona:
 • przez EPA (US Environmental Protection Agency) – Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska jako bezpieczny środek owadobójczy przeciwko pełzającym owadom do wnętrz i na zewnątrz
 • przez EPA (US Environmental Protection Agency) – Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska jako bezpieczny dodatek do zboża zwalczający larwy mącznika i inne szkodniki
 • przez USDA (United States Department of Agriculture) – Amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa jako składnik przeciwzbrylający stosowany w pokarmie dla zwierząt
 • przez FDA (Food and Drug Administration) – Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków jako środek o jakości spożywczej do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

Fossil Shell Flour® jest wpisany na listę Amerykańskiego Instytutu Badawczego Materiałów Organicznych
 OMRI (Organic Materials Review Institute), wydającego świadectwa dopuszczające do obrotu bezpieczne dla środowiska i zdrowia produkty.
Spośród 600 amerykańskich złóż tylko cztery są jakości spożywczej według standardów FDA – amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Inne złoża mogą zawierać większą ilość fragmentów osadowych i ilastych, co zmniejsza ich skuteczność.

W zależności od genezy niektóre złoża mogą zawierać cząsteczki ilaste w ilościach wystarczających do zatkania porów sfosylizowanych skorupek. W takich przypadkach skuteczność działania ziemi okrzemkowej jest poważnie ograniczona.Mamy wiele analiz innych złóż do celów porównawczych, które stanowią dowód, że ziemia okrzemkowa w naszych produktach pochodzi z najczystszych słodkowodnych źródeł.

Posiadamy również certyfikaty polskie i amerykańskie dopuszczające naszą ziemię okrzemkową jako dodatek do żywności.

 

 

ZAŚWIADCZENIA / CERTYFIKATY

 1. Karta Charakterystyki Ziemi Okrzemkowej FSF
 2. Oświadczenie Zarządu Perma-Guard o naturalnym pochodzeniu Ziemi Okrzemkowej
 3. Tłumaczenie Oświadczenia Zarządu Perma-Guard o naturalnym pochodzeniu Ziemi Okrzemkowej
 4. Certyfikat Amerykańskiego Instytutu Badawczego Materiałów Organicznych OMRI 2012
 5. Certyfikat Amerykańskiego Instytutu Badawczego Materiałów Organicznych OMRI 2013
 6. Certyfikat Amerykańskiego Instytutu Badawczego Materiałów Organicznych OMRI 2014
 7. Certyfikat Amerykańskiego Instytutu Badawczego Materiałów Organicznych OMRI 2015
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

Sklep Online

W naszym sklepie zaopatrzysz się w ziemię okrzemkową Fossil Shell Flour ©
Serdecznie zapraszamy do zakupów